Tưng bừng sự kiện bàn giao tòa CT1 và mở bán tòa trung tâm (CT2) Xuân Mai Tower Thanh Hóa