Thanh Hóa: Nhà đầu tư đổ về vùng ven “săn” đất nền giá rẻ